OTEVŘENO
OTEVÍREJME JEDNI DRUHÝM #skaut

Co je Žirafa?

Polární Žirafa je motivační a zážitkové setkání, rádců a rádkyň Ústeckého kraje.

Nabízí odreagování, inspiraci, poznávání sama sebe i spoustu dalších lidí s podobným myšlením. Pomůže v orientaci a práci s programem, představí netradiční činnosti, které lze použít při tvorbě programu pro družinu i oddíl. Žirafa rozhodně nemá suplovat rádcovský kurz, spíše je jakousi nástavbou a impulzem k další činnosti v oddíle a seberozvoji. Proto je minimální věk účastníků 13 let.